- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เก็บกระเป๋าเงินและสมุดของนักเรียนชั้น ม.1/8 ได้ที่บริเวณขอบสระน้ำ
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธิสาร M. 1/4

เด็กชายภูสิทธิ์ ใจวังโลก M. 1/4

เด็กชายศุภกร แปงด้วง M. 1/4

เด็กชายคุณพัฒน์ สาริวงศ์ M. 1/4

เด็กชายรัตนากร มะโนแก้ว M. 1/4

เด็กชายภวัต กันทะศรี M. 1/4

- ผู้ให้คะแนน : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 23-11-2017 15:41:09  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เป็น ร.ด.จิตอาสา ช่วยงานจราจร งานฌาปณกิจศพ
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายจิรศักดิ์ ต๊ะสอน M. 5/6

นายภาณุพงศ์ ดวงจินดา M. 4/4

นายคุณวุฒิ วงศ์วุฒิ M. 5/6

นายอนิรุทต์ ระวังการ M. 4/7

นายจิรภัทร แก้วปา M. 4/3

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-11-2017 15:46:08  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายจิราวุฒิ ปันต่า M. 6/7

นายมงคล ช่วยบ้าน M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-11-2017 16:29:32  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายจิรพณฑ์ หาญกา M. 6/9

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-11-2017 16:28:51  
ปิดหน้าต่างนี้