- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เก็บโทรศัพท์ j7 ได้ที่ห้อง 327
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงชีรญา ติยะบุตร M. 1/3

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 10-01-2018 07:44:14  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งชันทักษะ รายงานโครงการคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงชลธิชา ปัญญาหล้า M. 2/10

เด็กหญิงฐิดาภา ปกครองบ้าน M. 1/11

เด็กหญิงณัฐชยา แวววีระกุล M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:25:10  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งชันทักษะ รายงานโครงการคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงกุลปริยา สงบ M. 1/11

เด็กหญิงโยษิตา นันติ M. 2/10

เด็กหญิงฐิตาพร ขันคำ M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:22:32  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เป็นตัวแทนแข่งขันฟุตซอลรายการ อบจ คัพ เชียงราย ฟุตซอลคัพ 2559 วันที่ 30 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายนันทวิทย์ วังผายแก้ว M. 5/8

นายภูมิพัฒน์ ศิริวรรณ M. 5/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:20:23  
ปิดหน้าต่างนี้