« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


อาคาร 5


อาคาร 5


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 526,527
2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 523,524
3.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 512,513
4.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 514,515
7.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 136,137,138
8.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องโสต ห้อง ห้องโสต
9.การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 5 ห้อง 526,527
10.การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 523,524
11.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 526,527
12.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 523,524
13.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 122
14.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 521,522
15.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 533,534
16.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 512,513
17.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 512,513
18.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 123
19.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 514,515
20.การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 514,515
21.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 532,533
22.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 534,535
23.การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 124
24.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 531,532
25.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 531
26.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 121
27.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 533,534
28.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร5 ห้อง 535