« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
หอประชุมสุขใจ


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.304 กันยายน 256213.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
2.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.604 กันยายน 256213.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
3.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
4.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
5.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
6.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
7.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
8.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
9.การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.605 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -
10.การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.606 กันยายน 256209.00เป็นต้นไปโรงเรียนเทิงวิทยาคมหอประชุมสุขใจ ห้อง -