« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


แผนผังวิทยาลัยการอาชีพเทิง


หอประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีพเทิง


ห้องโสตทัศนศึกษา


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมเล็ก ห้อง -
2.การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมเล็ก ห้อง -
3.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมเล็ก ห้อง -
4.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมเล็ก ห้อง -
5.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องโสต ห้อง -
6.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.604 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องโสต ห้อง -