« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
อาคาร 3


เต็นท์ลานจอดรถอาคาร 3


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ลานจอดรถหน้าอาคาร 3


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 311
2.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 311
3.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์ ลานจอดรถหน้าอาคาร 3 ห้อง -
4.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์ ลานจอดรถหน้าอาคาร 3 ห้อง -
5.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 317
6.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 317
7.การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเวที ลานจอดรถหน้าอาคาร 3 ห้อง -
8.การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเวที ลานจอดรถหน้าอาคาร 3 ห้อง -
9.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 328
10.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 328
11.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 321
12.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 321
13.การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร3 ห้อง 311