งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

101    ภาษาไทย ›› ( 14 รายการ)

102    คณิตศาสตร์ ›› ( 15 รายการ)

103    เรียนร่วม-ศิลปะ ›› ( 15 รายการ)

104    วิทยาศาสตร์ ›› ( 13 รายการ)

105    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ›› ( 13 รายการ)

106    สุขศึกษาและพลศึกษา ›› ( 6 รายการ)

107    ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ›› ( 13 รายการ)

108    ศิลปะ-นาฏศิลป์ ›› ( 10 รายการ)

109    ศิลปะ-ดนตรี ›› ( 48 รายการ)

110    คอมพิวเตอร์ ›› ( 14 รายการ)

111    การงานอาชีพ ›› ( 18 รายการ)

112    หุ่นยนต์ ›› ( 8 รายการ)

113    ภาษาต่างประเทศ ›› ( 26 รายการ)

114    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ›› ( 9 รายการ)

115    เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ›› ( 3 รายการ)

116    เรียนร่วม-ภาษาไทย ›› ( 7 รายการ)