สำหรับครูและบุคลากร


 

 
 


Username จะเป็นชื่อผู้ใช้ WIFI ของโรงเรียนแต่ไม่ต้องมี p นะครับ
Password จะเป็นรหัสผ่าน WIFI ของโรงเรียน
เข้าระบบไม่ได้ติดต่อที่ครูโยธิน ศิริเอ้ย (089-8358225)