ลงนามถวายพระพรชัยออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

(เปิดลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2564)

ค้นหา
กรอกชื่อ หรือสกุล
ลงนามถวายพระพร
เลือกคำกล่าวถวายพระพร

ข้าพระพุทธเจ้า

ประเภทบุคคล รหัสบุคลากรหรือรหัสนักเรียน รหัสผ่าน
Your ipAddress : 18.206.76.226
HOST :ec2-18-206-76-226.compute-1.amazonaws.com• ลำดับที่ 118
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ธรรมชาติ พุ่มพิน
Ip Address : 184.22.150.133• ลำดับที่ 106
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายประเทือง วงศ์กาไสย
Ip Address : 27.55.80.194• ลำดับที่ 105
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุลักษณา มูลวัตร
Ip Address : 124.120.85.25• ลำดับที่ 96
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุมินยา อานุ
Ip Address : 125.25.191.85• ลำดับที่ 95
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศุภกฤต สมฤทธิ์
Ip Address : 58.8.64.152

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th