หัวหน้าสถานศึกษา

ครูใหญ่
รายชื่อ  ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ 9 กรกฎาคม 2511 - 30 กันยายน 2517
2. นายทวี กองมงคล 1 ตุลาคม 2517 - 14 พฤษภาคม 2518
3. นายผดุงเกียรติ ผากา 15 พฤษภาคม 2518 - 21 กันยายน 2520
4. นายบุญส่ง ไชยราม 22 กันยายน 2520 - 14 สิงหาคม 2521
อาจารย์ใหญ่
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
4. นายบุญส่ง ไชยราม (วาระที่ 2) 15 สิงหาคม 2521 - 30 กันยายน 2525
ผู้อำนวยการ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
4. นายบุญส่ง ไชยราม (วาระที่ 3) 1 ตุลาคม 2525 - 14 กุมภาพันธ์ 2526
5. นายกฤตยา คุณาคำ 15 กุมภาพันธ์ 2526 - 15 พฤษภาคม 2529
6. นายชัชวาล อำมาตย์มณี 16 พฤษภาคม 2529 - 16 ตุลาคม 2531
7. นายจรูญ ฉ่ำกมล 17 ตุลาคม 2531- 14 ตุลาคม 2533
8. นายเกษม ฉ่ำกมล 15 ตุลาคม 2533 - 23 กันยายน 2535
9. นายกิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ 1 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2537
10. นายสุพจน์ จินันทุยา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540
11. นายวชิระ จันทสารคาม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541
12. นายทำนอง จีนะเมืองใจ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
13. นายสมบัติ ประมวน 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552
14. นายธวัชชัย ข่ายแก้ว พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
15. นายวังเงิน สุวงศ์เครือ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
16. นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ปัจจุบัน
 ปิดหน้าต่างนี้