Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 86

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Trash Hero ครั้งที่ 8

»  รายละเอียด

กิจกรรม Trash Hero กับเทศบาลเวียงเทิง ครั้งที่ 8 ได้จัดกิจกรรมที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ร่วมกิจกรรม 36 คน

»  วันปิดรับสมัคร 14/01/2563

»  รับ 36 คน ลงทะเบียนแล้ว 36 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125302เด็กชายกฤษฎา คำแดง1/7
225304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย1/7
325305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี1/7
425306เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์1/7
525308เด็กชายณภัทร ขันใจ1/7
625309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์1/7
725310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ1/7
825313เด็กชายพัชรพล ภูโคก1/7
925314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม1/7
1025315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน1/7
1125316เด็กชายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์1/7
1225317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย1/7
1325318เด็กชายยุทธภูมิ พันดา1/7
1425319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ1/7
1525320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์1/7
1625321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ1/7
1725322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ1/7
1825323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์1/7
1925324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า1/7
2025325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น1/7
2125326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา1/7
2225327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล1/7
2325328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน1/7
2425329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา1/7
2525330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว1/7
2625331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ1/7
2725332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี1/7
2825333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ1/7
2925334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ1/7
3025335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ1/7
3125336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร1/7
3225337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว1/7
3325338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ1/7
3425339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน1/7
3525340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี1/7
3625341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย1/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th