Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 82

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายรพีภูมิพัฒน์ สาระวรรณ์
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» พัฒนาห้องเก็บของฝ่ายกิจการนักเรียน

»  รายละเอียด

เก็บกวาด แยกของที่ใช้และไม่ใช้ รื้อส่วนที่ปลวกกิน นำส่วนที่ไม่ใช้ไปทิ้ง ขัดล้างห้องแบะจัดของที่ยังใช้ได้เข้าที่

»  วันปิดรับสมัคร 24/10/2562

»  รับ 8 คน ลงทะเบียนแล้ว 8 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122121
222612นายพีรพัฒน์ เดชสม6/5
322734นายกิตตินันท์ ชาติคง6/5
422980นางสาวศิรินภา วุฒิเปียง6/10
522989นายนิติภูมิ อูปคำ6/8
622992นายปัณณธร พันธ์วงศ์6/10
722997นายสิริราช ปันทะวงค์6/10
823028นายเจษฎาพร สอนแก้ว6/8

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th