Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 70

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Trash Hero กับเทศบาลเวียงเทิง ครั้งที่ 2

»  รายละเอียด

วันที่ 19 พ.ย.2562 เวลา 12.00-13.00 น. นักเรียนร่วมกับเทศบาลเวียงเทิงทำกิจกรรมเก็บขยะที่กาดน้อยฮิมอิง

»  วันปิดรับสมัคร 19/11/2562

»  รับ 30 คน ลงทะเบียนแล้ว 30 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
124119เด็กชายกฤษฏิ์มงคล กันอินทร์3/5
224126เด็กชายทวีชัย บุญแก้ว3/5
324129เด็กชายนพรัตน์ กองอินทร์3/5
424136เด็กชายสืบศักดิ์ วานิชมหาศักดิ์3/5
525302เด็กชายกฤษฎา คำแดง1/7
625304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย1/7
725305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี1/7
825308เด็กชายณภัทร ขันใจ1/7
925309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์1/7
1025314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม1/7
1125321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ1/7
1225322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ1/7
1325323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์1/7
1425324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า1/7
1525325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น1/7
1625326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา1/7
1725327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล1/7
1825328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน1/7
1925329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา1/7
2025330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว1/7
2125331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ1/7
2225332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี1/7
2325334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ1/7
2425335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ1/7
2525336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร1/7
2625337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว1/7
2725338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ1/7
2825339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน1/7
2925340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี1/7
3025341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย1/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th