Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 68

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Trash hero กับเทศบาลเวียงเทิง ครั้งที่ 1

»  รายละเอียด

เก็บขยะบริเวณขวงวัฒนธรรมอำเภอเทิง

»  วันปิดรับสมัคร 11/11/2562

»  รับ 37 คน ลงทะเบียนแล้ว 37 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122999นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี5/8
224843นางสาวน้ำทิพย์ ติ๊บเต็ม5/2
325302เด็กชายกฤษฎา คำแดง1/7
425303เด็กชายกษิติ์แดช ทะนะใจ1/7
525304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย1/7
625305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี1/7
725307เด็กชายฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร1/7
825308เด็กชายณภัทร ขันใจ1/7
925309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์1/7
1025310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ1/7
1125311เด็กชายธนาพงษ์ พรมตัน1/7
1225312เด็กชายพงศ์ปณต อินต๊ะใจ1/7
1325314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม1/7
1425315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน1/7
1525317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย1/7
1625318เด็กชายยุทธภูมิ พันดา1/7
1725319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ1/7
1825320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์1/7
1925321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ1/7
2025322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ1/7
2125323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์1/7
2225324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า1/7
2325325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น1/7
2425326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา1/7
2525327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล1/7
2625328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน1/7
2725329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา1/7
2825330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว1/7
2925331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ1/7
3025332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี1/7
3125333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ1/7
3225334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ1/7
3325336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร1/7
3425337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว1/7
3525338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ1/7
3625339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน1/7
3725341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย1/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th