Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 68

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» Trash Hero ครั้งที่ 1

»  รายละเอียด

เก็บขยะบริเวณขวงวัฒนธรรมอำเภอเทิง

»  วันปิดรับสมัคร 11/11/2562

»  รับ 37 คน ลงทะเบียนแล้ว 37 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122999นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี6/8
224843นางสาวน้ำทิพย์ ติ๊บเต็ม6/2
325302เด็กชายกฤษฎา คำแดง2/7
425303เด็กชายกษิติ์แดช ทะนะใจ2/7
525304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย2/7
625305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี2/7
725307
825308เด็กชายณภัทร ขันใจ2/7
925309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์2/7
1025310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ2/7
1125311
1225312
1325314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม2/7
1425315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน2/7
1525317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย2/7
1625318
1725319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ2/7
1825320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์2/7
1925321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ2/7
2025322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ2/7
2125323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์2/7
2225324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า2/7
2325325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น2/7
2425326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา2/7
2525327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล2/7
2625328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน2/7
2725329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา2/7
2825330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว2/7
2925331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ2/7
3025332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี2/7
3125333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ2/7
3225334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ2/7
3325336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร2/7
3425337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว2/7
3525338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ2/7
3625339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน2/7
3725341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย2/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th