Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 67

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» ขุดหลุมเปียกงานกีฬาสี 2562

»  รายละเอียด

ขุดหลุมเปียกงานกีฬาสีภายในโรงเรียน 2562

»  วันปิดรับสมัคร 13/11/2562

»  รับ 7 คน ลงทะเบียนแล้ว 7 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125064เด็กชายชัยพัทธ์ จินณรักษ์2/1
225076เด็กชายอารักข์ รุ่งสว่าง2/1
325229เด็กชายพรประวิชญ์ ปัญญา2/5
425348เด็กชายณัฐภูมิ ศรีกันไชย2/8
525350เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ ปิ่นแก้ว2/8
625355เด็กชายยุทธพิชัย คำไชย2/8
725360เด็กชายสัณหวัช อ่อนศรีทอง2/8

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th