Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 63

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» เก็บขยะหาดเชียงราย 21 ก.ย.62

»  รายละเอียด

บ่ายวันที่ 21 กันยายน 2562 เข้าร่วมกับเทศบาลเวียงเทิง และ ม.แม่ฟ้าหลวง ทำกิจกรรมเก็บขยะที่หาดเชียงราย การแต่งกายเป็นชุดพละของโรงเรียน รถเทศบาลมารับที่โรงเรียนเทิงฯเวลา 13.00 น. ทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. กลับถึงโรงเรียนเทิงฯ เวลาประมาณ 18.00 น. โดยเทศบาลเวียงเทิงจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการเดินทาง และอาหารเย็น สอบถามรายละเอียดที่ ครูโยธิน ศิริเอ้ย 0898358225 (มากกว่า 25 คนได้นะครับ)

»  วันปิดรับสมัคร 17/09/2562

»  รับ 25 คน ลงทะเบียนแล้ว 22 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122121นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง6/3
222612นายพีรพัฒน์ เดชสม5/5
322625นางสาวชนินาถ นามนาย5/10
422639นางสาวพรทิพย์ ติ๊ปกรณ์5/9
522674นางสาวธัญชนก สมฤทธิ์5/1
622697นายปฏิภาณ ผาบปิจวงศ์5/9
722734นายกิตตินันท์ ชาติคง5/5
822748นางสาวภัทรลดา ยศไกร5/9
922761นางสาวจุฑาทิพย์ สอนแก้ว5/9
1022767นางสาวศศิกานต์ แสนเขื่อน5/9
1122770นางสาวสุธีธิดา ไกลถิ่น5/9
1222932นางสาวบุณฑริกา เพียรสงวน5/2
1322963นางสาวณัฐณิชา เจนใจ5/10
1422976นางสาวมาริษา จันทร์ใด5/10
1522999นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี5/8
1623028นายเจษฎาพร สอนแก้ว5/8
1724497นางสาวศุภนุช จิตสวา5/9
1824498นางสาวสนันธชา อยู่ยอด5/9
1924717เด็กชายนรภัทร ชุ่มนวน2/6
2024831นายธีรภัทร การินทา5/3
2124843นางสาวน้ำทิพย์ ติ๊บเต็ม5/2
2225306เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์1/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th