Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 62

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» เก็บขยะรอบสนามกีฬาและสระน้ำโรงเรียน

»  รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 12.10 น. ให้นักเรียนที่ลงทะเบียนมาร่วมตัวกันที่บริเวณม้าหินอ่อนข้างสระน้ำโรงเรียน โดยจะดำเนินการเก็บขยะบริเวณแสตนเชียร์และขอบสระน้ำ มีครูโยธิน ศิริเอ้ยเป็นผู้กำกับดูแลความเรียบร้อยครับ

»  วันปิดรับสมัคร 12/09/2562

»  รับ 41 คน ลงทะเบียนแล้ว 34 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125302เด็กชายกฤษฎา คำแดง2/7
225304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย2/7
325305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี2/7
425308เด็กชายณภัทร ขันใจ2/7
525309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์2/7
625310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ2/7
725312เด็กชายพงศ์ปณต อินต๊ะใจ2/7
825314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม2/7
925315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน2/7
1025317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย2/7
1125318เด็กชายยุทธภูมิ พันดา2/7
1225319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ2/7
1325320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์2/7
1425321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ2/7
1525322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ2/7
1625323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์2/7
1725324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า2/7
1825325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น2/7
1925326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา2/7
2025327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล2/7
2125328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน2/7
2225329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา2/7
2325330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว2/7
2425331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ2/7
2525332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี2/7
2625333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ2/7
2725334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ2/7
2825335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ2/7
2925336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร2/7
3025337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว2/7
3125338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ2/7
3225339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน2/7
3325340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี2/7
3425341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย2/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th