Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 61

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางสาวนฤมล ปินตามูล
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ทำความระอาด

»  รายละเอียด

ทำความสะอาดบริเวณระเบียงเดินอาคาร 1

»  วันปิดรับสมัคร 13/09/2562

»  รับ 41 คน ลงทะเบียนแล้ว 41 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125075เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนะสม2/8
225342เด็กชายกฤติภูมิ ช่างเขียน2/8
325343เด็กชายกิตติธร ทะมา2/8
425344เด็กชายฆณศัพท์ พรมตัน2/8
525345เด็กชายจารุภัทร แท่งทอง2/8
625346เด็กชายจิรภัทร ถุงปัญญา2/8
725347เด็กชายชานนท์ มาพิยะ2/8
825348เด็กชายณัฐภูมิ ศรีกันไชย2/8
925349เด็กชายธนกฤต ไชยมงคล2/8
1025350เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ ปิ่นแก้ว2/8
1125351เด็กชายพัทธนันท์ ใจสุข2/8
1225352เด็กชายภาคิน สุวรรณคม2/8
1325353เด็กชายภูมิชนก โพธิ์ขุนทด2/8
1425354เด็กชายเมธาวี พิมโสดา2/8
1525355เด็กชายยุทธพิชัย คำไชย2/8
1625356เด็กชายรัชชานนท์ กาใจ2/8
1725357เด็กชายศรัญญู ใจยศ2/8
1825358เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม2/8
1925359เด็กชายศุภณัฐ คุณปัญญา2/8
2025360เด็กชายสัณหวัช อ่อนศรีทอง2/8
2125361เด็กชายสุรพงษ์ ค้าคำ2/8
2225362เด็กชายอภิวิชญ์ จิตสงคราม2/8
2325363เด็กชายอัครพล พิยะใจ2/8
2425364เด็กหญิงกุลธิดา ช่างปัด2/8
2525365เด็กหญิงจิรันธนิน แสงโยจารย์2/8
2625366เด็กหญิงชนธีชา เรือนนาราย2/8
2725367เด็กหญิงณัฐนิช การอุดหนุน2/8
2825368เด็กหญิงดรัลรัตน์ ธะนะคำมา2/8
2925369เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษา2/8
3025370เด็กหญิงบุญญาภา เทศนา2/8
3125371เด็กหญิงเบญจมาศ ธรรมสอน2/8
3225372เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษวงษา2/8
3325373เด็กหญิงปาลิตา อุ่นอุ้ย2/8
3425374เด็กหญิงผการัตธ์ สุยะ2/8
3525375เด็กหญิงมาตาฮารี สือแปง2/8
3625376เด็กหญิงรัตติกาล แสงไสย์2/8
3725377เด็กหญิงลลิตา แซงสว่าง2/8
3825378
3925379เด็กหญิงศุจีภรณ์ นันสอน2/8
4025380เด็กหญิงอารยา อุดทา2/8
4125381เด็กหญิงอารีญา ธรรมศิริ2/8

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th