Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 61

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางสาวนฤมล ปินตามูล
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ทำความระอาด

»  รายละเอียด

ทำความสะอาดบริเวณระเบียงเดินอาคาร 1

»  วันปิดรับสมัคร 13/09/2562

»  รับ 41 คน ลงทะเบียนแล้ว 41 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125075เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนะสม1/8
225342เด็กชายกฤติภูมิ ช่างเขียน1/8
325343เด็กชายกิตติธร ทะมา1/8
425344เด็กชายฆณศัพท์ พรมตัน1/8
525345เด็กชายจารุภัทร แท่งทอง1/8
625346เด็กชายจิรภัทร ถุงปัญญา1/8
725347เด็กชายชานนท์ มาพิยะ1/8
825348เด็กชายณัฐภูมิ ศรีกันไชย1/8
925349เด็กชายธนกฤต ไชยมงคล1/8
1025350เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ ปิ่นแก้ว1/8
1125351เด็กชายพัทธนันท์ ใจสุข1/8
1225352เด็กชายภาคิน สุวรรณคม1/8
1325353เด็กชายภูมิชนก โพธิ์ขุนทด1/8
1425354เด็กชายเมธาวี พิมโสดา1/8
1525355เด็กชายยุทธพิชัย คำไชย1/8
1625356เด็กชายรัชชานนท์ กาใจ1/8
1725357เด็กชายศรัญญู ใจยศ1/8
1825358เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม1/8
1925359เด็กชายศุภณัฐ คุณปัญญา1/8
2025360เด็กชายสัณหวัช อ่อนศรีทอง1/8
2125361เด็กชายสุรพงษ์ ค้าคำ1/8
2225362เด็กชายอภิวิชญ์ จิตสงคราม1/8
2325363เด็กชายอัครพล พิยะใจ1/8
2425364เด็กหญิงกุลธิดา ช่างปัด1/8
2525365เด็กหญิงจิรันธนิน แสงโยจารย์1/8
2625366เด็กหญิงชนธีชา เรือนนาราย1/8
2725367เด็กหญิงณัฐนิช การอุดหนุน1/8
2825368เด็กหญิงดรัลรัตน์ ธะนะคำมา1/8
2925369เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษา1/8
3025370เด็กหญิงบุญญาภา เทศนา1/8
3125371เด็กหญิงเบญจมาศ ธรรมสอน1/8
3225372เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษวงษา1/8
3325373เด็กหญิงปาลิตา อุ่นอุ้ย1/8
3425374เด็กหญิงผการัตธ์ สุยะ1/8
3525375เด็กหญิงมาตาฮารี สือแปง1/8
3625376เด็กหญิงรัตติกาล แสงไสย์1/8
3725377เด็กหญิงลลิตา แซงสว่าง1/8
3825378
3925379เด็กหญิงศุจีภรณ์ นันสอน1/8
4025380เด็กหญิงอารยา อุดทา1/8
4125381เด็กหญิงอารีญา ธรรมศิริ1/8

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th