Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 60

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Big Cleaning Day ม.1/7 หลังงานศิลปหัตถกรรม 2562

»  รายละเอียด

วันที่ 10 กันยายน 2562 นักเรียนร่วมทำความสะอาดแนวรอบขอบสระน้ำ แสตนเชีย์ ห้องเรียน 514 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 228

»  วันปิดรับสมัคร 10/09/2562

»  รับ 41 คน ลงทะเบียนแล้ว 19 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม2/7
225320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์2/7
325322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ2/7
425323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์2/7
525324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า2/7
625325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น2/7
725326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา2/7
825327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล2/7
925328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน2/7
1025329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา2/7
1125330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว2/7
1225331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ2/7
1325332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี2/7
1425335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ2/7
1525336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร2/7
1625337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว2/7
1725338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ2/7
1825339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน2/7
1925341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย2/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th