Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 480

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางเย็นจิต ตะนัยศรี
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» เรารักห้องเรียน 326

»  รายละเอียด

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ทำความสะอาดห้อง ตกแต่งห้อง 326

»  วันปิดรับสมัคร 19/03/2563

»  รับ 15 คน ลงทะเบียนแล้ว 15 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125062เด็กชายคุณานนท์ ปัญญาดี1/1
225063เด็กชายชนาเทพ พระจันทร์1/1
325064เด็กชายชัยพัทธ์ จินณรักษ์1/1
425065เด็กชายถิรวัฒน์ ใจชุ่ม1/1
525066เด็กชายธนโชติ บุญเรือง1/1
625067เด็กชายธนพัฒน์ บุณยเกษมโรจน์1/1
725068เด็กชายปณต วงศ์ใหญ่1/1
825069เด็กชายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ1/1
925070เด็กชายปารเมศ จินณรักษ์1/1
1025071เด็กชายภูตะวัน เชียงตุง1/1
1125072เด็กชายภูมิพร้อม จอมป้อ1/1
1225073เด็กชายราเมศวร์ น้อยก้อม1/1
1325074เด็กชายวงศกร พงษ์กองดี1/1
1425076เด็กชายอารักข์ รุ่งสว่าง1/1
1525077เด็กหญิงกชกร กาวิชัย1/1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th