Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 479

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางสุวัจนา แก้วกันใจ
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ทำความสะอาดห้องเรียน

»  รายละเอียด

วันที่18มีนาคม2563ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน313

»  วันปิดรับสมัคร 20/03/2563

»  รับ 10 คน ลงทะเบียนแล้ว 25 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122778นายณัฐวัตร ยอดภิยะ5/7
222787นายรัฐศาสตร์ รักเมือง5/7
322819นายจตุรวัตร พรมคำปา5/7
422824นายธนากร ธะนวล5/7
522829นายปรเมษฐ์ ชูจุ้ย5/7
622830นายพงศกร ชาติวงษ์5/7
722833นายลาภิน วะนารักษ์5/7
822841นายอุกฤษฏ์ ทะบุญมา5/7
922858นายกวินวิทย์ มูลธิดา5/7
1022864นายฐากูร ภูนิคม5/7
1122868นายธาดล สุขคำ5/7
1222887นายสุรเสกข์ ศิริแสน5/7
1322888นางสาวจิรัชญา บูรณสมภพ5/7
1422891นางสาวณัฐวิภา วงศ์ใหญ่5/7
1522921นายวิศววิท เชื้อน่วม5/7
1624865นายฐิติพงษ์ หาญสุวรรณชัย5/7
1724867นายณัฐนพัฒน์ อินประสงค์5/7
1824868นายธัญวัฒน์ คำดอน5/7
1924869นายนัฐพงษ์ วงษ์รัก5/7
2024870นายพงศ์พิสุทธิ์ จันต๊ะขัติ5/7
2124871นายพีรนันท์ ศรีกัน5/7
2224872นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์ปรีดา5/7
2324873นางสาวชนินาถ ปะวะโน5/7
2424874นางสาวทิพรัตน์ สุขคำฟอง5/7
2524877นางสาวสุภานัน ไชยวงศ์ทอน5/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th