Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 472

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายระพีภูมิพัฒน์ สาระวรรณ์
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ทำบันทึกการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

»  รายละเอียด

ถ่ายเอกสาร นับเอกสารตามจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน เพื่อทำเล่ม เดือนละ 68 เบ่มตามจำนวนห้อง ทั้งหมด 6 เดือน

»  วันปิดรับสมัคร 17/03/2563

»  รับ 8 คน ลงทะเบียนแล้ว 6 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
121984นางสาวศุภรัตน์ โพธิชัย6/8
223286นายศุภกร กาญจนวิกัย4/2
323332นายอลงกรณ์ บุตรงาม4/2
423844เด็กชายวัชรากร พรมเกษา3/10
524021เด็กหญิงตวิษา ติ๊บประใจ3/12
624308นายณธรภพ คิดดี6/5

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th