Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 23

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น

»  รายละเอียด

รับสมัคร นศท. จำนวน 6 นาย ช่วยกำกับดูแล ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายที่ รร.สันป่าบง ในวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 2562 (รับเฉพาะ นักศึกษาวิชาทหารชาย เท่านั้น)

»  วันปิดรับสมัคร 27/02/2562

»  รับ 6 คน ลงทะเบียนแล้ว 5 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122074นายจิรภัทร แก้วปา6/3
222114นายกีรพัฒน์ ศรีภา6/4
322127นายภัททราวุธ โปธา6/4
422133นายอนิรุทต์ ระวังการ6/7
522160นายณัฐกิตติ์ พันธ์สวัสดิ์6/8

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th