กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


  รหัสกิจกรรม 229

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม

นางศศิธร จันนวล
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» ทำโครงงานทดลอง ม.ปลาย

»  รายละเอียด

เสียสละ อุทิศตนและเวลามาช่วยทำโครงงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และตอนเย็นหลังเลิกเรียน เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมโรงเรียน

»  วันปิดรับสมัคร 17/02/2563

»  รับ 6 คน ลงทะเบียนแล้ว 6 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
121950
222055
322238
422309
523878นางสาวกฤติกานต์ แสนมงคล6/10
624495นางสาวพัชรีย์ สารตัน6/9

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th