กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


  รหัสกิจกรรม 227

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม

นางศศิธร จันนวล
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» ช่วยงานแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย

»  รายละเอียด

รับลงทะเบียน อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

»  วันปิดรับสมัคร 18/02/2563

»  รับ 5 คน ลงทะเบียนแล้ว 3 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122055
222307
322309

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th