Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 225

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางวรารัตน์ จักรดี
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ช่วยกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ AMath

»  รายละเอียด

ช่วยเตรียมงานเอกสาร จัดสถานที่การแข่งขัน

»  วันปิดรับสมัคร 06/09/2562

»  รับ 6 คน ลงทะเบียนแล้ว 6 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122160นายณัฐกิตติ์ พันธ์สวัสดิ์6/8
222281นายคุณานนต์ ยศคำ6/8
322408นายปฏิภาณ เครืออ้อย6/8
423215นางสาวนฤมล นิลคง4/11
523229นางสาวสภัทร์พร มีอาหาร4/11
623538นางสาวชลิดา ศรีสูงเนิน4/11

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th