Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 21

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

»  รายละเอียด

เก็บ กวาด ความทำสะอาดห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดห้องปฏิบัติการให้เข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 มีนาคม 2562 โดยให้มาปฏิบัติงานทุกเช้าเวลา 07.10-07.40 น.

»  วันปิดรับสมัคร 07/03/2562

»  รับ 5 คน ลงทะเบียนแล้ว 5 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
123530
223532
323534
423559นางสาวสุชัญญา วิชัย4/10
523561นางสาวหฤทัย ธิโนชัย4/8

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th