Social and Public Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 20

เจ้าของกิจกรรม


นายชนะพงษ์ ถาวร

  ชื่อกิจกรรม

ร่วมขบวนแห่งานพ่อขุนเม็งรายปี 2562

  รายละเอียดของกิจกรรม

เข้าร่วมขบวนของอำเภอเทิงแห่ขบวนพ่อขุนเม็งรายและงานกาชาดประจำปี 2562 ณ​ โรงเรียนสันโค้ง-สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย

  วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่  26/01/2562

  รับสมัคร 55 คน ลงทะเบียนแล้ว 27 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
121496นางสาวอนัญญา ใจชื่น6/5
221561นางสาวเกวลิน ฟูแสง6/5
321617นางสาวเบญจรัตน์ มหาวงศนันท์6/1
421949นายจิรพณฑ์ สัตนาโค5/10
521993นายพงศธร ผิวคำ5/3
621997นายภัทรพงศ์ วงศ์ไชย5/3
722035นายณัฐประพนต์ อินต๊ะวิกุล5/3
822085นายภัทรพงษ์ ยาแก้ว5/6
922121นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง5/3
1022216นายอนุภัทร อินต๊ะใจ5/2
1122286นายนัทธพงศ์ สารสี5/1
1222293นางสาววรันธร สามก้อนแก้ว5/10
1322323นายธนกร ชีขาว5/10
1422372นายอภินันท์ ชำมิ5/1
1522612นายพีรพัฒน์ เดชสม4/5
1622734นายกิตตินันท์ ชาติคง4/5
1723318เด็กชายเฉลิมพร ทะทา3/4
1823320เด็กชายณภัทร ทิพย์อินทร์3/4
1923326เด็กชายภูวนัตถ์ รักยา3/4
2023508เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บัวผัด3/8
2123756นางสาวปานทิพย์ กิจวิริยะการ6/10
2224019เด็กหญิงณัฐชา สาริวงค์2/2
2324053เด็กหญิงกชกร คำลือ2/3
2424157เด็กหญิงวณิชยา ดวงดี2/5
2524289นางสาวธัญชนก ตาสอน5/3
2624294นางสาวพิมพิรา เชียงกันทะ5/3
2724821เด็กหญิงวิชชุดา ก๋องติ๊บ1/8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th